Informatie

Dansclub BeatYes Berghem is een dansvereniging die de garde- en showdanssport beoefend zoals de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) deze kent.

 

De garde- en showdanssport is een combinatie van cultuur en sport. Enerzijds cultuur, omdat de dans –het continue bewegen van het lichaam op een vaststaand ritme en een bewuste techniek- behoort tot een van de oudste uitingsvormen van de mens. Anderzijds sport, vanwege het gestructureerd organiseren van regionale, nationale en internationale toernooien door diverse danssportorganisaties waardoor de nadruk wordt gelegd op de sportieve prestatie en een wedstrijdelement wordt gecreëerd.

 

Onder auspiciën van de NDO worden in Nederland toernooien georganiseerd in het dansseizoen dat loopt van begin november van enig jaar tot begin mei van het daarop volgende jaar. Het seizoen wordt afgesloten met deelname aan de Nederlandse kampioenschappen. Tijdens de toernooien en kampioenschappen is het mogelijk zich voor de Europese kampioenschappen onder auspiciën van de Europese Federatie voor Danssport Organisaties (EFDO) te kwalificeren. De NDO is verantwoordelijk voor deze kwalificatie. Per discipline kunnen zich maximaal drie deelnemers uit Nederland kwalificeren.

 

Binnen de garde- en showdanssport -en ook bij Dansclub BeatYes- is het mogelijk in vier leeftijdscategorieën te dansen. Miniorenklasse 5 t/m 8 jaar, juniorenklasse 9 t/m 11 jaar, jeugdklasse 12 t/m 15 jaar en hoofdklasse vanaf 16 jaar. Het dansen gebeurt in groepsverband in diverse disciplines (garde mars, garde polka, show modern, show freestyle of show karakter), maar is ook als solo of duo/paar mogelijk.

 

De leden van Dansclub BeatYes worden ingedeeld in een groep van de eigen leeftijdscategorie. Naar eigen wens nemen ze deel aan diverse dansen (garde en show). De trainingen worden elke week gehouden in Dorpshuis De Berchplaets op maandag, woensdag en vrijdag. Afhankelijk van het aantal dansen waaraan wordt deelgenomen, traint men een- of tweemaal per week.

 

Naast het dansen worden ook nog andere activiteiten georganiseerd. Onder andere een trainingsweekend, Sinterklaas surprise-avond en barbecue.

 

Verder wordt het leveren van een maatschappelijke bijdrage door de dansclub en danseressen van belang geacht, zoals bijv. het collecteren voor een goed doel en/of het optreden voor ouderen, zieken of gehandicapten. De jaarlijkse collecte voor de Anjeractie staat daarom al enkele jaren op de kalender, evenals optredens tijdens de Bergse Motorrun, bijeenkomst Reumafonds, activiteitenmiddag De Wellen, enz.

 

Voor meer informatie over Dansclub BeatYes kunt u contact met ons opnemen.