De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de periode van 28 mei tot en met 5 juni 2021 collecteren leden van Dansclub BeatYes via een mobiele collecte. Sms en whatsapp staan centraal in de actie, maar via e-mail of Facebook kunt u ook benaderd worden. Het opgehaalde bedrag komt geheel ten goede aan nieuwe showkleding voor onze dansclub.

 

Wilt u direct doneren, helemaal super!

Klik hier: https://cultuurfonds.gift/c/mobiele-collecte-2021?p=44239233

Dank u wel!


Dansclub BeatYes Berghem is een dansvereniging met 55 enthousiaste leden die de garde- en showdanssport beoefend zoals de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) deze kent. Het dansseizoen loopt van begin november van enig jaar tot begin mei van het daarop volgende jaar. 

 

Naast de toernooien worden nog diverse optredens verzorgd en andere activiteiten georganiseerd. Ook het jaarlijks leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt door de dansclub en danseressen van belang geacht.

 

"Beat" omdat we op een ritme dansen, dansen is een uiting van vreugde en plezier, evenals de kreet "Yes", dus "BeatYes"